• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Werkwijze

Intakeprocedure

Na uw aanmelding via ons contactformulier wordt binnen een werkweek een afspraak met u gemaakt voor een oriënterend intakegesprek.

Tijdens dit eerste gesprek wordt uw probleemstelling nader in kaart gebracht en worden de mogelijkheden voor hulpverlening met u en/of uw (ex-) partner (en soms ook met uw kind, wanneer het ouder is dan 12 jaar) besproken. Tijdens het intakegesprek wordt u tevens op de hoogte gebracht van onze werkwijze, onze huisregels, onze samenwerkingsmogelijkheden en onze tarieven.

Wij gaan ervan uit dat u zich, bij aanmelding bij All in the family, in kennis heeft gesteld van onze algemene voorwaarden.

Vervolg hulpverlening

Als u (en uw (ex-)partner) besluit om de hulpverlening bij All in the family te laten plaatsvinden maakt u afspraken voor een verlengde intakeprocedure waarin ook uw kind(eren) en/of eventueel uzelf en/of uw (ex) partner voor gesprekken terugkeren. Ter afronding van de intakeprocedure wordt een concept-behandelovereenkomst met u besproken waarbij maatwerk-behandeldoelstellingen worden vastgesteld. Na instemming daarmee (ondertekening van uw behandelovereenkomst) kan een hulpverleningstraject (zoals een systeemtraject) starten

In de regel duurt een consult bij de psycholoog 45 minuten en komt uw kind en/of u zelf (en uw (ex-)partner) eens in de twee weken naar Lochem voor een gesprek en/of spel. Afhankelijk van de problematiek wordt Basis Generalistische GGZ hulpverlening geboden in een afgesproken aantal sessies, bij psychologische bemiddeling en relatietherapie in dubbelconsulten van 90 minuten.

Tijdens de therapie en/of tijdens de gesprekken kan het voorkomen dat het, ten behoeve van verheldering van problemen, wenselijk is dat er vragenlijsten worden ingevuld. Hierover wordt u uiteraard goed geïnformeerd.

Tarieven

Sinds 2015 zijn, volgens de Jeugdwet, gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp (18-). Dit houdt in dat jeugdhulpverlening in de GGZ niet meer in het pakket van uw zorgverzekering aangeboden wordt maar dat gemeenten zorgen voor de beschikbaarheid, de toegang en de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen en stoornissen.

All in the family heeft zorgovereenkomsten afgesloten met de regio’s Oost Veluwe en Midden IJssel (gemeenten Apeldoorn, Voorst, Zutphen, Brummen, Lochem, Epe en Heerde) en ook met de Twentse gemeenten (gemeenten (Almelo), Borne, Dinkelland, Enschede, (Hof van Twente), Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden).

De gemeenten waarmee All in the family een contract heeft afgesloten zijn op de hoogte van de behandeling van uw kind(eren)/uw gezin en vergoeden de kosten hiervoor.

Het uurtarief bij All in the family bedraagt, bij betaling door clienten zelf, €125,-
Het uurtarief bij Overlegscheiden wijkt daarvan af, afhankelijk van gemaakte afspraken met alle partijen.

Gezinsgesprekken en/of psychologische bemiddelingsgesprekken vinden in de regel plaats in dubbelconsulten en worden, indien niet door gemeenten vergoed, evenredig aan de beide gezaghebbende ouders gefactureerd.

Voor vergoeding van kosten vanuit het basis zorgpakket voor 18+ kan een beroep worden gedaan op uw zorgverzekering, mits u een juiste verwijzing van uw huisarts kunt overleggen (waarbij de vermoedelijke diagnose wordt vermeld, alsook de AGB-code van de verwijzend arts). Omdat All in the family GEEN contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars dient u (een deel van) de kosten hiervoor zelf te betalen. Denkt u ook aan uw eigen risico!

All in the family hanteert in 2022 tarieven volgens de tariefbeschikking van de NZA.


Facturering

Uw nota ontvangt u van Infomedics B.V., aan wie All in the family haar verwerking van nota’s heeft overgedragen Dit bedrijf is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het factureren en innen van nota’s.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Een tijdige betaling voorkomt verhoging van uw nota. Heeft u vragen over uw nota of bent u niet in staat uw nota tijdig te betalen? Dan kunt u terecht op de website http://www.infomedics.nl. U kunt ook contact opnemen met Infomedics via telefoonnummer 088-65 55 987 (regulier tarief per minuut). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur. Een nieuw origineel van uw nota kunt u opvragen via telefoonnummer 036-20 31 900 (regulier tarief per minuut).Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.