• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Ouderbegeleiding

Kinderen staan nooit los van hun gezinssysteem. Wanneer kinderen problemen ervaren, doen ouders dat ook. Soms is er sprake van angst en zorgen om de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben dan behoefte om hun zorgen en belevingen aangaande hun kind te delen met een daartoe deskundige persoon die zich in de situatie kan inleven en die meedenkt aan oplossingen voor de gerezen problemen. Met name wanneer ouders na scheiding voor een (groot) deel alleen komen te staan voor de zorg en opvoeding van hun kind(eren), kan hulpverlening aan ouders leiden tot ontspanning in het ouderschap en een toegenomen communicatie en positieve interactiepatronen met de ex-partner als gevolg van inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden. Zo kunnen kinderen een onbevangen relatie blijven onderhouden met hun beide ouders.

Als kinderen hulpverlening ontvangen zal het in de regel zo zijn dat gedragsverandering wordt nagestreefd. Dit heeft gevolgen voor gezinsrelaties en gedragspatronen die in het gezin zijn ontstaan, vóór, tijdens en/of na scheiding. Ouders dienen een actieve rol te vervullen in de begeleiding van hun kind in hun thuissituatie (in hun eigen ouder-kindrelaties) en daarom worden ook ouders actief betrokken bij het hulpverleningsproces van hun kind. Ouders krijgen deskundig advies over het veranderende gedrag van hun kind en zij leren actief in te spelen op deze gedragsveranderingen teneinde een positieve sfeer in het gezin te creëren en te behouden.

All in the family biedt doelgerichte, systemische hulpverlening aan ouders in (problematische) scheidingssituaties waarbij per gezin(ssysteem) wordt afgestemd op de heersende problematiek zodat maatwerk wordt geboden. Zo kan er -aan de ene kant van een breed spectrum- hulpverlening worden geboden aan ouders die samenwerken in een goed functionerend ouderteam alsook -aan de andere kant van een breed spectrum- aan ouders die nauwelijks contact met elkaar onderhouden en hun ouderschap parallel-solo vormgeven, en aan alle ouders die zich in dit spectrum daartussen begeven.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een pakketkeuze aan diensten met vaste tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover nader geïnformeerd.



Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.