• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
  bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
  met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Kindgericht

All in the family biedt, wanneer dit duidelijk meerwaarde kan geven in het traject van hun ouders, verschillende vormen van kinderpsychologische hulpverlening, onderzoek en advies, waaronder

 • Spelobservaties
 • Spel- en gesprekstherapie voor kinderen en jeugdigen (jongeren)
 • Speel- en praatgroepen voor jeugdigen en jongeren
 • Kindgesprekken in bemiddelingstrajecten van ouders
 • Onderzoek naar de persoonlijkheid(sontwikkeling) en het gedrag
 • Onderzoek bij kinderen die lijden onder de (echt)scheidingssituatie van hun ouders (onder anderen met advies aan ouders, rechterlijke macht)
 • Interactieobservaties bij (echt)scheidingssituaties (onder anderen bij gedragsproblemen, moeizaam verlopend contactherstel en opvoedingsverlegenheid)
 • Hulpverlening bij contactherstel met een niet-verzorgende ouderVraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.