• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Relatietherapie, mediatie-therapie en 5 voor 12 coaching

Wanneer u kampt met partner-relatieproblemen en u wilt hier samen met uw partner een oplossing voor vinden, bijvoorbeeld omdat de problemen het gezins(systeem) nadelig beïnvloeden en een scheiding op de loer ligt, kunt u bij ons terecht voor relatietherapie, psychologische bemiddeling (mediatie-therapie) en/of 5-voor 12 coaching.

Tijdens uw hulpverleningstraject zult u tezamen met uw partner gesprekken aan gaan betreffende de geschiedenis van uw relatie en de ontstane gedragspatronen, communicatie- en interactiepatronen. Ook zal er, al dan niet in individuele gesprekken, aandacht worden besteed aan de eigen beleving en ervaringen, zorgen en gedachten, gevoelens en wensen. U zult actief gaan toewerken naar een verbeterde relatie. Tijdens de gesprekken zult u tevens worden geïnformeerd over de invloed van uw relatie (uw gezamenlijke communicatie- en interactiepatronen, uw houding en gedrag, uw emoties) op uw kind(eren), en over de wijze waarop uw kind(eren) reageren op gebeurtenissen in het gezin.

"... wat zijn wij blij dat wij verwezen zijn. Ons huwelijk heeft veel te verduren gehad waardoor we ons begaven op een neerwaartse helling. We kwamen om goed te scheiden en gingen hand-in-hand weer naar buiten. Het hele gezin is klaar voor een nieuwe start, vooral de kinderen floreren". (echtpaar, 38 en 39 jaar) Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.