• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Onderzoek & Diagnostiek

All in the family biedt diagnostisch ontwikkelingspsychologisch onderzoek naar de persoonlijkheid en het gedrag van kinderen die lijden onder de (echt)scheidingssituatie van hun ouders. Op verzoek wordt over de adviezen verslaglegging aan ouders, de rechterlijke macht en jeugdbeschermers uitgebracht.

All in the family verricht ook, op verzoek van o.a. Rechters en jeugdbeschermers, ouder-kind interactieobservaties bij (echt)scheidingssituaties (o.a. bij gedragsproblemen, contactherstel en opvoedingsverlegenheid), waarover verslag kan worden uitgebracht.Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.