• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Behandeling

Voor kinderen kan behandeling bestaan uit spel- en gesprekstherapie

Bij All in the family komen kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problemen, gelieerd aan scheiding, praten en spelen met de therapeut. Jonge kinderen doen vaak spelletjes, luisteren naar dierenverhalen (of maken deze zelf) en spelen met het speelgoed dat in de spelkamer aanwezig is. Hun projectieve, beeldende spel wordt door de therapeut geïnterpreteerd en ingezet in de therapie (beeldcommunicatie). Oudere kinderen doen ook vaak spelletjes, zij tekenen, kleuren of knutselen en voeren gesprekken met de therapeut met behulp van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.

Door te spelen en te praten met de therapeut verwerken kinderen en jeugdigen hun ervaringen en geven zij deze een plek. Emoties als angsten, zorgen, boosheid, frustraties en verdriet worden op deze wijze (opnieuw) doorleefd en samen met de vertrouwde persoon van de therapeut verwerkt. De kinderen weten dat hun ouders globaal op de hoogte worden gebracht van hun vorderingen maar zij weten ook dat de therapeut niet zonder hun toestemming alles wat er in de spelkamer gebeurt aan hen rapporteert. Soms ook is het juist wel prettig dat de therapeut samen met het kind de ouders duidelijk kan maken waarmee het kampt. Dat gebeurt met name wanneer kinderen lijden onder gezinsrelaties en -gebeurtenissen en daaraan niet of slecht woorden kunnen geven.

Verwerking van problemen en verandering van gedrag kan plaatsvinden door erover te praten met een vertrouwde persoon die, met verstand van zaken, naar het kind of de jeugdige (écht) luistert, met hem of haar mee denkt, spiegelt en confronteert. Doel is om, onder anderen met behulp van technieken van de cognitieve gedragstherapie, te komen tot inzicht in de eigen beleving, emoties en gedrag en tenslotte tot de wenselijke verandering in denken en handelen.

Samen met de therapeut maken kinderen en jeugdigen hun stappen in een proces dat aanzet tot verwerking en acceptatie van gebeurtenissen en ervaringen, versterking van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen, een positiever mensbeeld, toegenomen mogelijkheden tot zelfreflectie en nuancering (perspectief nemen) en een toekomst van actief en zelfstandig functioneren.

All in the family biedt daarnaast, samen met samenwerkingspartners, de groepstraining: “kinderen uit de knel”. Dit is een groepstraining voor kinderen en hun ouders, waarbij inzicht wordt verkregen in indrukwekkende scheidingsprocessen waar sprake is van scheiding met (veel) conflict. In de parallelle groepen wordt gewerkt aan verwerking en acceptatie van de scheiding, en worden oplossingen gezocht voor de vaak hardnekkige problematiek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.kinderenuitdeknel.nl.

"...tijdens de therapie voor gescheiden ouders heb je me kracht gegeven. Dat vond ik erg fijn. Nadat ik een paar keer naar jou toe ben geweest ging alles goed! Mijn cijfers op school en een heleboel andere dingen maar ik had nog een ding en toen ik de laatste keer bij je kwam vertelde ik het. Ik was er opgelucht over dat ik het aan iemand kon vertellen....bedankt dat je er altijd op een dinsdag voor me was en voor me klaar stond" (meisje, 9 jaar). Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.