• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Welkom bij All in the family

U bevindt zich op de website van All in the family: een gespecialiseerde praktijk voor hulpverlening, bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland.

Niemand denkt aan scheiden bij het aangaan van een partnerrelatie, bij samenwonen en trouwen of bij het stichten van een gezin. Als je hebt besloten om samen een leven op te bouwen wil je het liefste dat dit voor altijd is: je bent, samen met degenen die je leven vorm en inhoud geven, gelukkig. Alleen al de gedachte aan een scheiding of de angst daarvoor kan (veel) pijn doen en verdriet met zich meebrengen.

Het is daarom goed voor te stellen dat, als het besluit valt om toch te gaan scheiden, dit een enorme impact kan hebben op alle gezinsleden: op de ouders, die iets "moeten" dat zij oorspronkelijk helemaal niet hebben gewenst en op de kinderen, die hun veilige omgeving met vaste gewoonten en vertrouwde rituelen ineens zien instorten. Maar wat moeten ouders doen als hun relatie stokt, als zij elkaar niet (meer) goed kunnen bereiken in hun communicatie en interactie, als zij eenzaam zijn in hun relatie of als de liefde over is en spanningen hoogtij vieren? Zijn de kinderen dan beter af in een ruziënd gezin of bij één van de ouders?

Het wrange van een (echt)scheiding is dat, als een relatie wordt aangegaan, twee keer wordt ingestemd met een volmondig "ja". Bij het verbreken van een relatie is slechts één "nee" voldoende... Als één van de ouders zich hierin niet kan vinden omdat hij of zij bijvoorbeeld ervaart geen keuze te hebben (gehad), kunnen daarbij veel negatieve emoties komen zoals boosheid, verdriet, angst, jalousie, frustratie en schaamte, die veel energie kunnen kosten. Een goede scheidingsmelding kan de ouders helpen om de scheiding te aanvaarden. Als de ene ouder er echter niet in slaagt de andere ouder duidelijk te maken dát hij of zij wil scheiden en waaróm, kan het gebeuren dat de scheiding helemaal niet wordt aanvaard. Ouders die er niet in slagen om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan lopen het risico om in een "vechtstand" terecht te komen: wederzijds begrip, respect en aandacht voor elkaar verdwijnt dan en verandert in onbegrip, wantrouwen en respectloosheid. Met alle negatieve gevolgen voor hun kinderen.

All in the family biedt kinderen en hun ouders, van preventie tot nazorg, hulp-op-maat in dergelijke situaties.

De ouders kunnen worden geholpen om tot een weloverwogen beslissing te komen over hoe zij -al dan niet samen- hun toekomst willen vormgeven, over hoe zij daarmee persoonlijk kunnen omgaan, over hoe zij hun communicatie en interactie ten behoeve van hun kinderen beter vorm kunnen geven in de toekomst en over hoe zij samen afspraken kunnen maken over hun gezamenlijk gedragen ouderschap. De kinderen kunnen hun stem in dit proces laten klinken zodat zij serieus worden genomen en zodat hun belangen prevaleren. Gezinnen kunnen worden geholpen in hun rouw- en verwerkingsproces, in het vormgeven van nieuwe veiligheid waarbij voorspelbaarheid en vertrouwen een grote rol spelen. Kinderen krijgen de boodschap dat hun ouders van hen blijven houden en dat zij een brug voor hen bouwen waarover zij veilig en vrij van zorgen van de ene naar de andere ouder kunnen gaan. Zo hoeft een kind nooit tussen zijn of haar ouders te kiezen.

All in the family participeert in samenwerkingsverbanden met (BIG-geregistreerde) GZ-professionals, de advocatuur en het notariaat in de Stedendriehoek, de Achterhoek en Twente. Samen wordt laagdrempelige, bereikbare en transparante hulpverlening voor kind en gezin geboden, toegespitst op scheidingsgezinnen met (complexe) problematiek.

All in the family is gecertificeerd kwaliteitspraktijk (NIP 2014).Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.