• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Overlegscheiden: de collaborative practice methode

waar een scheiding geen conflict hoeft te worden


Bij een (echt)scheiding denkt men aan onvermijdelijke (vaak langdurige) juridische procedures die moeten worden aangegaan teneinde een convenant met goede ouderschapsafspraken op te stellen. Ouders zijn dan druk doende met de zakelijk-juridische beslommeringen van hun scheiding, die vaak veel tijd en energie kosten. De afwikkeling van eventuele ouderlijke conflicten wordt daarbij vaak op een tweede plaats gesteld of überhaupt “vergeten” met het risico dat deze later de kop kunnen opsteken met alle negatieve gevolgen van dien. Daarom is het van belang een (echt)scheiding vorm te geven met aandacht voor alle aspecten daarvan: niet alleen zakelijk-juridisch maar ook emotioneel. Dat voorkomt dat eventuele geschillen op een later moment alsnog voor een rechter moeten worden voorgelegd. Dat geeft ouders tevens het vertrouwen om in gezamenlijke regie het voortgezette ouderschap na scheiding voor hun kinderen goed vorm te geven in duidelijke afspraken waarbij heldere toekomstperspectieven worden geboden.

De Collaborative Practice methode (overlegscheiden) is erop gericht om conflicten in overleg op te lossen, zonder dat deze aan een Rechter hoeven te worden voorgelegd. Dat voorkomt frustraties en stress van lange procedures en geeft ouders oplossingen waar zij beiden baat bij hebben.

Conflicten oplossen volgens de methode Collaborative Practice (overlegscheiden) wordt vormgegeven onder begeleiding van een team van deskundigen. Beide ouders hebben hun eigen partijbegeleider (hun eigen advocaat) die op respectvolle wijze hun belangen behartigt en hulp biedt. Er is ondersteuning mogelijk door een financieel expert en een coach/psycholoog. Deze deskundigen gaan met de ouders in gesprek over alle aspecten van de (echt)scheiding en zoeken, het vizier gericht op het welzijn in een positief toekomstperspectief voor alle gezinsleden, naar een respectvolle afwikkeling van conflicten en juridische en financieel haalbare oplossingen. Teambesprekingen worden door de coach begeleid zodat deze gestructureerd verlopen en emoties geen overhand krijgen.

De Collaborative Practice methode is, met een gecombineerde aanpak, bij uitstek geschikt voor het oplossen van complexe geschillen in een (relatief) kort tijdsbestek.

Mevr. R. Wonink is, als GZ-psycholoog, registerpsycholoog K&J NIP en psycholoog-familymediator aangesloten bij de vereniging van Collaborative Practicionals: VvCP.Vraag een orientatiegesprek aan bij All in the family.