• Vertrouwen, begrip en respect Wij bieden hulpverlening,
    bemiddeling en coaching aan (echt)scheidingsgezinnen
    met een breed werkgebied in Gelderland en Oost-Nederland

Kindgericht

kindgericht scheidingsbemiddeling Meer informatie

Oudergericht

oudergerichte scheidingsbemiddeling Meer informatie

Gezinsgericht

gezinsgerichte scheidingsbemiddeling Meer informatie

Vertrouwen, begrip en respect

 

Niemand denkt aan scheiden bij het aangaan van een partnerrelatie, bij samenwonen en trouwen of bij het stichten van een gezin. Als je hebt besloten om samen een leven op te bouwen wil je het liefste dat dit voor altijd is: je bent, samen met degenen die je leven vorm en inhoud geven, gelukkig. Alleen al de gedachte aan een scheiding of de angst daarvoor kan (veel) pijn doen en veel verdriet veroorzaken.

Het is daarom goed voor te stellen dat, als het besluit valt om toch te gaan scheiden, dit een enorme impact kan hebben op alle gezinsleden: op de ouders, die iets "moeten" dat zij oorspronkelijk helemaal niet hebben gewenst en op de kinderen, die hun veilige omgeving met vaste gewoonten en vertrouwde rituelen ineens zien instorten.

Maar wat moeten ouders doen als hun relatie "stokt", als zij elkaar niet (meer) goed kunnen bereiken in hun communicatie en interactie, als zij eenzaam zijn in hun relatie of als de liefde over is en spanningen hoogtij vieren? Zijn de kinderen dan beter af in een ruziënd gezin of bij één van de ouders? Het wrange van een (echt)scheiding is dat, als een relatie wordt aangegaan, twee keer wordt ingestemd met een volmondig "ja". Bij het verbreken van een relatie is slechts één "nee" voldoende...

Als één van de ouders zich hierin niet kan vinden omdat hij of zij bijvoorbeeld ervaart geen keuze te hebben (gehad), kunnen daarbij veel negatieve emoties komen zoals boosheid, verdriet, angst, jalousie, frustratie en schaamte, die veel energie kunnen kosten. Een goede scheidingsmelding kan de ouders helpen om de scheiding te aanvaarden.

Als de ene ouder er echter niet in slaagt de andere ouder duidelijk te maken dát hij of zij wil scheiden en waaróm, kan het gebeuren dat de scheiding helemaal niet wordt aanvaard. Ouders die er niet in slagen om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan lopen het risico om in een "vechtstand" terecht te komen: wederzijds begrip, respect en aandacht voor elkaar verdwijnt dan en verandert in onbegrip, wantrouwen en respectloosheid. Met alle negatieve gevolgen voor hun kinderen.

All in the family is gecertificeerd kwaliteitspraktijk (NIP 2014)